Biuro Rachunkowe Ożarów Mazowiecki

B.R. BOMA

Macierzysz
ul. Sławęcińska 14
05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel.: 22 480 85 02
Kom.: 608 052 932

e-mail.: biuro@boma.waw.pl

Nasza oferta

 1. Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 3. Ewidencje i rozliczenia podatku VAT
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych
 5. Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych
 7. Sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 8. Sporządzenie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale)
 10. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 11. Współpraca z audytorem jeżeli spółka podlega badaniu przez biegłego rewidenta
 12. Roczne zeznania podatkowe
 13. Kontakt z Urzędem Skarbowym
 14. Analiza i ekspertyza dokumentów
 15. Prowadzenie kadr i plac